DOKUMENTY DO POBRANIA

Komplet dokumentów dla uczestników (19.10.2018)

Regulamin rekrutacji uczestników
Wstępny formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Karta oceny formalnej wniosków
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Biznesplan
Karta oceny biznesplanu
Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Do góry